Skip to content

Bahagian Sistem Maklumat Perancangan & Pengurusan Arkib 2014 - Kemaskini 05-10-2023 -

  1. Melaksanakan dan mengemaskini projek GIS Jabatan.
  2. Melaksanakan Pengukuran Petunjuk Bandar Mampan Malaysia (MURNInet).
  3. Mengemaskini maklumat asas kawasan pentadbiran Majlis.
  4. Mengumpulkan bahan cetak dan terbitan untuk pusat sumber Jabatan.
  5. Menyedia dan menerbitkan laporan buletin, risalah dan lain - lain berkaitan dengan bidang perancangan bandar.
  6. Menguruskan permohonan maklumat daripada jabatan, agensi luar dan orang perseorangan.
  7. Menyelaras pelaksanaan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar di Petaling Jaya.