Skip to content
Telah dilihat : 168 kali

Aktiviti 2024

     Draf Rancangan Kawasan Khas Seksyen 19, 51 dan 51A Petaling Jaya


img

———————————————————————————————————————————————————————— 

Pelan Cadangan Guna Zon Tanah Seksyen 19 dan 51

        img

————————————————————————————————————————————————————— 

Pelan Cadangan Guna Zon Tanah 51A

img

———————————————————————————————————————————————————————— 

Muaturun
1.
Garis Panduan Paparan Perdagangan dan Perniagaan
Garis panduan adalah sebahagian Petikan dari Buku Pengubahan (1) Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) yang telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor, No. Warta 1542 pada 14 Jun 2007
pdf