Skip to content
Slide 1

Web Site PJCityPlan

TPr. Hajah Sharipah Marhaini Binti Syed Ali

http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/TAKLIMAT PERLAKSANAAN DAN KESIHATAN(OSHE) DIHADIRI OLEH MBJB
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/PERASMIAN MEDAN PASAR SS2
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/BENGKEL KAJIAN SEMULA
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/MESYUARAT MAJLIS BILANGAN 1 PER 2020
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/URBAN MOTORCROSS BERSAMA SELEBRITI

Selamat Datang

Terima Kasih Kerana Melayari
"Laman Web Perancangan Pembangunan Petaling Jaya"

Laman web ini menyediakan maklumat terkini mengenai profil Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Laman ini juga memaparkan maklumat perancangan seperti Maklumat Asas Petaling Jaya, Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, Program Local Agenda 21 Petaling Jaya, Polisi dan Garispanduan serta senarai semak pengemukaan permohonan Kebenaran Merancang..


Highlight

UNESCO LEANING CITY SMART PJ CITY BUS

UNESCO LEANING CITY_SMART PJ CITY BUS

 : : : : : : : :

BENGKEL AIR BNB

BENGKEL AIR BNB

 : : : : : : : :

Karnival Kerja Petaling Jaya 2020

Karnival Kerja Petaling Jaya 2020

 : : : : : : : :

COVID 19

Corona Virus Disease 2019

 : : : : : : : :

Video & Program

Pautan