Skip to content
Slide 1

Web Site PJCityPlan

Selamat Datang.. Jabatan Perancangan Pembangunan MBPJ

http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/banner 1
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/slider 2
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/slider 3
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/PJ Smart, Sustainable & Resilient 2030
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/HPBS 2018

Selamat Datang

Terima Kasih Kerana Melayari
"Laman Web Perancangan Pembangunan Petaling Jaya"

Laman web ini menyediakan maklumat terkini mengenai profil Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Laman ini juga memaparkan maklumat perancangan seperti Maklumat Asas Petaling Jaya, Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, Program Local Agenda 21 Petaling Jaya, Polisi dan Garispanduan serta senarai semak pengemukaan permohonan Kebenaran Merancang..


Highlight

PJ Smart Ride 2018

smart ride 1

 : : : : : : : :

Video & Program

Pautan