Skip to content
Slide 1

Web Site PJCityPlan

TPr. Hajah Sharipah Marhaini Binti Syed Ali

http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/TAKLIMAT PERLAKSANAAN DAN KESIHATAN(OSHE) DIHADIRI OLEH MBJB
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/PERASMIAN MEDAN PASAR SS2
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/BENGKEL KAJIAN SEMULA
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/MESYUARAT MAJLIS BILANGAN 1 PER 2020
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/URBAN MOTORCROSS BERSAMA SELEBRITI

Selamat Datang

Terima Kasih Kerana Melayari
"Laman Web Perancangan Pembangunan Petaling Jaya"

Laman web ini menyediakan maklumat terkini mengenai profil Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Laman ini juga memaparkan maklumat perancangan seperti Maklumat Asas Petaling Jaya, Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, Program Local Agenda 21 Petaling Jaya, Polisi dan Garispanduan serta senarai semak pengemukaan permohonan Kebenaran Merancang..


Highlight

  •    Mon 08-09-2021
#slide_7 #slide_8 #slide_14 #slide_6 #slide_5 #slide_4

GIS Portal & Aplikasi

SmartDev System

PJ Smart Landuse

e-Iklan

Video & Program

Pautan