Skip to content

Bahagian Rancangan Pemajuan

RANCANGAN TEMPATAN
i. Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN)
ii. Menyediakan dan membuat pengubahan terhadap Rancangan Pemajuan seperti Rancangan Tempatan (RT), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan pelan-pelan tindakan
iii. Menyediakan Pelan Jangka Panjang 5 Tahun dan pelan pembangunan spatial yang mengandungi aspek fizikal, sosial dan alam sekitar
iv. Memberi khidmat nasihat kepada pemilik tanah / Jururancang Bandar dari segi Rancangan Pemajuan yang diluluskan
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
i. Menyedia dan mengemaskini peta asas digital dan maklumat gunatanah Petaling Jaya
ii. Membangun, melaksana dan mengemaskini projek PJ City GIS-aplikasi sistem maklumat
iii. Melaksanakan Sistem Pengukuran Petunjuk Mampan Malaysia (MURNInet) MBPJ
iv. Mengemaskini dan menyelenggara Laman Web Perancangan Pembangunan - PJ City Plan
RANCANGAN TEMPATAN
  • Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN)
  • Menyediakan dan membuat pengubahan terhadap Rancangan Pemajuan seperti Rancangan Tempatan (RT), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan pelan-pelan tindakan
  • Menyediakan Pelan Jangka Panjang 5 Tahun dan pelan pembangunan spatial yang mengandungi aspek fizikal, sosial dan alam sekitar
  • Memberi khidmat nasihat kepada pemilik tanah / Jururancang Bandar dari segi Rancangan Pemajuan yang diluluskan
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
  • Menyedia dan mengemaskini peta asas digital dan maklumat gunatanah Petaling Jaya
  • Membangun, melaksana dan mengemaskini projek PJ City GIS-aplikasi sistem maklumat
  • Melaksanakan Sistem Pengukuran Petunjuk Mampan Malaysia (MURNInet) MBPJ
  • Mengemaskini dan menyelenggara Laman Web Perancangan Pembangunan - PJ City Plan