Skip to content

Bahagian Pembangunan Mampan

PELAN INDUK KESELAMATAN PETALING JAYA
i. Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Program Bandar Selamat Petaling Jaya.
ii. Memantau dan menilai pelaksanaan Program Bandar Selamat.
iii. Melaksanakan program publisiti berkenaan Bandar Selamat.
iv. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat.
v. Menyedia dan memantau pelan tindakan dan strategi projek pembangunan seperti diarahkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Bandar Selamat Petaling Jaya.
AUDIT KESELAMATAN
i.  Mengumpul, dokumentasi Laporan Keselamatan di tempat kerja serta memantau keselamatan dalam pekerjaan di Kawasan pentadbiran Majlis.
PELAN INDUK BEBAS HALANGAN
i. Memproses permohonan dan menyemak pelan bagi Pembangunan Swasta dan Projek Majlis agar mematuhi keperluan rekabentuk sejagat sebelum kelulusan pelan pembangunan dan proses memulakan kerja.
ii. Menjalankan lawatan tapak bersama pasukan ‘Universal Design’ sebelum mengeluarkan surat pengesahan pematuhan bagi pemaju mendapatkan kelulusan CCC bagi Pembangunan Swasta dan sebelum bayaran kepada kontraktor bagi Projek Majlis.
iii. Memproses permohonan Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya mengikut SOP yang telah ditetapkan
iv. Mengurus dan menyelaraskan perlaksanaan Anugerah Universal Design Award
PEMBANGUNAN KOMUNITI
i. Memantau perlaksanaan dasar-dasar serta garis panduan berkaitan dengan program – program Pembangunan Komuniti.
ii. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan berkaitan isu-isu perancangan pembangunan komuniti  Petaling Jaya.
iii. Mengadakan sesi teach-in, expext talk, forum, rundingan meja bulat, seminar dan bengkel yang berkaitan dengan penyediaan garis panduan dan penyelidikan perancangan Pembangunan Komuniti.
iv. Menyelaras, melaksanakan dan memantau pemakaian dasar dan agenda “Bandar Bebas Halangan” di dalam projek-projek pembangunan majlis dan pihak swasta.

PELAN INDUK KESELAMATAN PETALING JAYA

 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Program Bandar Selamat Petaling Jaya.
 • Memantau dan menilai pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 • Melaksanakan program publisiti berkenaan Bandar Selamat.
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 • Menyedia dan memantau pelan tindakan dan strategi projek pembangunan seperti diarahkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Bandar Selamat Petaling Jaya.

AUDIT KESELAMATAN

 • Mengumpul, dokumentasi Laporan Keselamatan di tempat kerja serta memantau keselamatan dalam pekerjaan di Kawasan pentadbiran Majlis.

PELAN INDUK BEBAS HALANGAN

 • Memproses permohonan dan menyemak pelan bagi Pembangunan Swasta dan Projek Majlis agar mematuhi keperluan rekabentuk sejagat sebelum kelulusan pelan pembangunan dan proses memulakan kerja.
 • Menjalankan lawatan tapak bersama pasukan ‘Universal Design’ sebelum mengeluarkan surat pengesahan pematuhan bagi pemaju mendapatkan kelulusan CCC bagi Pembangunan Swasta dan sebelum bayaran kepada kontraktor bagi Projek Majlis.
 • Memproses permohonan Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya mengikut SOP yang telah ditetapkan
 • Mengurus dan menyelaraskan perlaksanaan Anugerah Universal Design Award

PEMBANGUNAN KOMUNITI

 • Memantau perlaksanaan dasar-dasar serta garis panduan berkaitan dengan program – program Pembangunan Komuniti.
 • Menjalankan kerja-kerja penyelidikan berkaitan isu-isu perancangan pembangunan komuniti  Petaling Jaya.
 • Mengadakan sesi teach-in, expext talk, forum, rundingan meja bulat, seminar dan bengkel yang berkaitan dengan penyediaan garis panduan dan penyelidikan perancangan Pembangunan Komuniti.
 • Menyelaras, melaksanakan dan memantau pemakaian dasar dan agenda “Bandar Bebas Halangan” di dalam projek-projek pembangunan majlis dan pihak swasta.