Skip to content

Bahagian Pentadbiran

i. Menjalankan kerja-kerja pengkeranian surat-mesyuarat serta penghantaran dokumen
ii. Menguruskan hal-hal berkaitan keselamatan dan kebersihan pejabat
iii. Menguruskan hal-hal berkaitan urusan mesyuarat yang dikendalikan oleh jabatan seperti tempahan bilik mesyuarat, surat jemputan dan percetakan
iv. Menguruskan segala pesanan dan bekalan serta menyelenggarakan peralatan pejabat
v. Menguruskan hal berkaitan permohonan cuti, disiplin serta latihan bagi kakitangan jabatan
vi. Menyelaras aktiviti korporat jabatan seperti Star Rating, Key Performance Indicator (KPI), Aktiviti 5S, APPC, AKPBT, MPK, SOP dan sebagainya
  • Menjalankan kerja-kerja pengkeranian surat-mesyuarat serta penghantaran dokumen
  • Menguruskan hal-hal berkaitan keselamatan dan kebersihan pejabat
  • Menguruskan hal-hal berkaitan urusan mesyuarat yang dikendalikan oleh jabatan seperti tempahan bilik mesyuarat, surat jemputan dan percetakan
  • Menguruskan segala pesanan dan bekalan serta menyelenggarakan peralatan pejabat
  • Menguruskan hal berkaitan permohonan cuti, disiplin serta latihan bagi kakitangan jabatan
  • Menyelaras aktiviti korporat jabatan seperti Star Rating, Key Performance Indicator (KPI), Aktiviti 5S, APPC, AKPBT, MPK, SOP dan sebagainya