Skip to content

Maklumat Asas

PENDUDUK 2024

  

SEKSYEN
Bil Nama Jumlah
Jumlah :
SS
Bil Nama Jumlah
Jumlah :
PJU
Bil Nama Jumlah
Jumlah :
PJS
Bil Nama Jumlah
Jumlah :
Nota:
Pembahagian sempadan Seksyen adalah berdasarkan Blok Perhitungan (BP) Bancian Penduduk 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia