Skip to content

Rancangan Pemajuan

Aktiviti 2011

1. Bancian Rumah Ibadat.

img
img

2. Bengkel Laporan Penemuan RKK

Bengkel Laporan Penemuan diadakan pada 2 Jun 2010 di Dewan Banquet .

img
img

3. Bengkel Artikal RKK

Bengkel Laporan Teknikal bersama Jabatan Teknikal Majlis dan perunding kajian pada 6 Ogos 2010 di bilik seminar MBPJ.

img
img

4. Mesyuarat Mendengar Bantahan & Siasatan RTPJ2

img
img

5. Pembangunan Semula Tapak Bengkel SS8

img
img

6. Pembentangan Draf RKK

Pembentangan Draf Laporan Rancangan Kawasan Khas PJU 1, PJU2, SS dan PJS pada 25 November 2010 oleh perunding kajian. 

img
img

7. Pewartaan Seksyen 13

Rancangan Kawasan Khas Sek. 13, Petaling Jaya diwartakan  dalam Warta Kerajaan Negeri  No. Warta 1569 pada 13 Mei 2010.

img
img

8. Unit Daerah Central

img
img

Aktiviti 2010

  1. Majlis Pembentangan Laporan Analisis Rancangan Khas PJU 1, PJU 2, SS dan PJS (RKK)
  • Majlis Pembentangan Laporan Analisis Rancangan Khas PJU 1, PJU 2, SS, dan PJS telah diadakan pada 2 Jun 2010 di Dewan Sivik Petaling Jaya.
  • Majlis ini dianjurkan bertujuan untuk memberi penerangan berhubung matlamat dan arah tujuan kawasan kajian , proses dan penemuan RKK kepada Persatuan Penduduk Rukun Tetangga, NGO, Ahli Majlis MBPJ dan Jabatan Teknikal MBPJ.
  • Hasil pembentangan dan perbincangan akan digunakan sebagai panduan kepada perunding bagi menghasilkan Pelan Cadangan RKK PJU 1, PJU 2, SS dan PJS
  • Skop Pembentangan adalah seperti berikut :

a) Penemuan Kajian Reka Bentuk Bandar

b) Penemuan Kajian Impak Lalulintas

c) Penemuan Kajian Infrastruktur & Utiliti

d) Penemuan Kajian Impak Sosial

img

Majlis Perasmian oleh Ahli Majlis Prof  Dr Melasutra Bt Mohd Dali

img

Sesi penerangan oleh perunding berhubung hasil penemuan kajian awalan RKK PJU 1, PJU 2, SS dan PJS

img

Pameran berhubung laporan cadangan awalan RKK PJU 1, PJU 2, SS dan PJS

 img

Sesi perbincangan hasil penemuan RKK PJU 1, PJU 2, SS dan PJS

Muat turun

1

Garis Panduan Paparan Perdagangan dan Perniagaan

Garis panduan adalah sebahagian Petikan dari Buku Pengubahan (1) Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 (RTPJ1) yang telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor, No. Warta 1542 pada 14 Jun 2007
pdf