Skip to content
Telah dilihat : 6613 kali

Bahagian Sistem Maklumat Perancangan & Pengurusan

  1. Melaksanakan dan mengemaskini projek GIS Jabatan.
  2. Melaksanakan Pengukuran Petunjuk Bandar Mampan Malaysia (MURNInet).
  3. Mengemaskini maklumat asas kawasan pentadbiran Majlis.
  4. Mengumpulkan bahan cetak dan terbitan untuk pusat sumber Jabatan.
  5. Menyedia dan menerbitkan laporan buletin, risalah dan lain - lain berkaitan dengan bidang perancangan bandar.
  6. Menguruskan permohonan maklumat daripada jabatan, agensi luar dan orang perseorangan.
  7. Menyelaras pelaksanaan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar di Petaling Jaya.