Skip to content

Bahagian Kawalan Pembangunan

KEBENARAN MERANCANG
i. Memproses permohonan Kebenaran Merancang untuk pertimbangan / kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC
ii. Membuat semakan bagi penyediaan kemudahan OKU di dalam pelan-pelan pembangunan dan memantau pelaksanaan kemudahan OKU dan pematuhan Garis Panduan CPTED
iii. Memproses dan memberi kelulusan terhadap pelan permohonan alamat dan pertukaran alamat 
iv. Memberikan ulasan dan teguran terhadap pelan-pelan bangunan dan lesen 
v. Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Majlis Bantahan Awam
TUKARGUNA
i. Memproses dan memantau permohonan tukarguna bangunan serta Pemancar Telekomunikasi (Telco)
PENGUATKUASAAN
i. Menjalankan bancian ke atas setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram bagi tujuan penempatan semula selaras dengan dasar Selangor Negeri Maju 2005.
ii. Merangka dan melaksanakan program penempatan semula setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram termasuklah mengadakan Majlis Dialog dan penyerahan kunci.
iii. Memantau penglibatan pemaju supaya program penempatan semula dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.
iv. Menjalankan dan menyelaras kerja - kerja iventori dan permohonan pewartaan tanah rizab kerajaan.
v. Menjalankan kerja -kerja khas perancangan mengikut keperluan semasa seperti program pembasmian kemiskinan, program pemantauan aduan khidmat asas, perancangan kemudahan asas seperti tapak surau, kuil, tadika dan tanah perkuburan.
PERHUBUNGAN ANTARABANGSA
i. Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Program – Program Majlis dengan Pihak Berkuasa Tempatan luar Negara yang sedia ada serta yang mempunyai potensi.
ii. Melaksanakan dan menyelaraskan program – program hubungan antarabangsa bersama PBT Luar Negara mengikut Sasaran Kerja Tahunan yang ditetapkan. 
iii. Mengenalpasti program – program baru serta penambahbaikan ke atas program sedia ada dengan pihak PBT Luar Negara yang sediada dari semasa ke semasa
IKLAN
i. Memproses dan Menyelaraskan berkaitan penyewaan tapak paparan iklan luaran
ii. Menguatkuasakan undang – undang terhadap paparan iklan haram
KEBENARAN MERANCANG
 • Memproses permohonan Kebenaran Merancang untuk pertimbangan / kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC 
 • Membuat semakan bagi penyediaan kemudahan OKU di dalam pelan-pelan pembangunan dan memantau pelaksanaan kemudahan OKU dan pematuhan Garis Panduan CPTED
 • Memproses dan memberi kelulusan terhadap pelan permohonan alamat dan pertukaran alamat 
 • Memberikan ulasan dan teguran terhadap pelan-pelan bangunan dan lesen 
 • Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Majlis Bantahan Awam
TUKARGUNA
 • Memproses dan memantau permohonan tukarguna bangunan serta Pemancar Telekomunikasi (Telco)
PENGUATKUASAAN
 • Menjalankan bancian ke atas setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram bagi tujuan penempatan semula selaras dengan dasar Selangor Negeri Maju 2005.
 • Merangka dan melaksanakan program penempatan semula setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram termasuklah mengadakan Majlis Dialog dan penyerahan kunci.
 • Memantau penglibatan pemaju supaya program penempatan semula dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Menjalankan dan menyelaras kerja - kerja iventori dan permohonan pewartaan tanah rizab kerajaan.
 • Menjalankan kerja -kerja khas perancangan mengikut keperluan semasa seperti program pembasmian kemiskinan, program pemantauan aduan khidmat asas, perancangan kemudahan asas seperti tapak surau, kuil, tadika dan tanah perkuburan.
PERHUBUNGAN ANTARABANGSA
 • Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Program – Program Majlis dengan Pihak Berkuasa Tempatan luar Negara yang sedia ada serta yang mempunyai potensi.
 • Melaksanakan dan menyelaraskan program – program hubungan antarabangsa bersama PBT Luar Negara mengikut Sasaran Kerja Tahunan yang ditetapkan. 
 • Mengenalpasti program – program baru serta penambahbaikan ke atas program sedia ada dengan pihak PBT Luar Negara yang sediada dari semasa ke semasa
IKLAN
 • Memproses dan Menyelaraskan berkaitan penyewaan tapak paparan iklan luaran
 • Menguatkuasakan undang – undang terhadap paparan iklan haram