Skip to content
Slide 1

Web Site PJCityPlan

Selamat Datang.. Jabatan Perancangan Pembangunan MBPJ

http://pjcityplan.mbpj.gov.my/MIP Planning Award
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/MIP Award 2018
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/World Planning Day 2018
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/WTPD Award 2018
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/PJ Smart, Sustainable & Resilient 2030
http://pjcityplan.mbpj.gov.my/PJKita

Selamat Datang

Terima Kasih Kerana Melayari
"Laman Web Perancangan Pembangunan Petaling Jaya"

Laman web ini menyediakan maklumat terkini mengenai profil Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Laman ini juga memaparkan maklumat perancangan seperti Maklumat Asas Petaling Jaya, Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, Program Local Agenda 21 Petaling Jaya, Polisi dan Garispanduan serta senarai semak pengemukaan permohonan Kebenaran Merancang..


Highlight

PJ Smart, Sustainable & Resilient 2030

pj smart

 : : : : : : : :

World Urban Forum 9

wuf9

 : : : : : : : :

Hari Perancang Bandar Sedunia 2018

PB

 : : : : : : : :

MIP Planning Excellence Award 2018

MIP

 : : : : : : : :

Video & Program

Pautan