Skip to content

PENDUDUK MENGIKUT SEKSYEN 2019 Arkib 2020 - Kemaskini 20-07-2024 -

SEKSYEN >>

 

DEMOGRAFI PENDUDUK KAWASAN PETALING JAYA 2019

 

 

        PENDUDUK KAWASAN SEKSYEN

 

BIL.

KAWASAN

JUMLAH

KESELURUHAN

1.

SEK 1

3,820

2.

SEK 1A

1022

3.

SEK 2

1,136

4.

SEK 3

2,224

5.

SEK 4

4,908

6.

SEK 5

9,783

7.

SEK 6

2,386

8.

SEK 7

1,856

9.

SEK 8

3,103

10.

SEK 9

490

11.

SEK 10

1,087

12.

SEK 11

2,942

13.

SEK 12

3,802

14.

SEK 13

93

15.

SEK 14

11,214

16.

SEK 16

10,010

17.

SEK 17

12,432

18.

SEK 17A

2,169

19.

SEK 18

5,040

20.

SEK 19

7,459

21.

SEK 20

2,702

22.

SEK 21

5,225

23.

SEK 22

3,260

24.

SEK 51

725

25.

SEK 51A

9,394

26.

SEK 52

1,977

JUMLAH

110,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PENDUDUK KAWASAN SS

BIL.

KAWASAN

JUMLAH

KESELURUHAN

1.

SS 1

7,570

2.

SS 2

19,565

3.

SS 3

11,194

4.

SS 4

7,798

5.

SS 5

10,783

6.

SS 6

7,764

7.

SS 7

14,557

8.

SS 8

5,016

9.

SS 9

2,025

10.

SS 9A

11,733

11.

SS 10

18,901

12.

SS 11

531

13.

SS 20

4,118

14.

SS 21

6,976

15.

SS 22

6,933

16.

SS 22A

1,081

17.

SS 23

4,333

18.

SS 24

3,344

19.

SS 25

3,261

20.

SS 26

4,179

JUMLAH

151,663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDUDUK KAWASAN PJS

 

BIL.

KAWASAN

JUMLAH

KESELURUHAN

1.

PJS 1

13,674

2.

PJS 2

43,360

3.

PJS 3

17,581

4.

PJS 4

12,863

5.

PJS 5

6,302

6.

PJS 6

21,522

7.

PJS 8

5,431

8.

PJS 10

14,860

JUMLAH

135,592

 

 

PENDUDUK KAWASAN PJU

 

BIL.

KAWASAN

JUMLAH

KESELURUHAN

1.

PJU 1

10,579

2.

PJU 1A

38,254

3.

PJU 2

1,922

4.

PJU 3

19,458

5.

PJU 4

1,782

6.

PJU 5

93,948

7.

PJU 6

63,921

8.

PJU 7

7,769

9.

PJU 8

27,645

10.

PJU 9

45,991

11.

PJU 10

61,980

JUMLAH

375,249

 

 

PENDUDUK KESELURUHAN KAWASAN 

BIL.

KAWASAN

JUMLAH

KESELURUHAN

 
 

1.

Seksyen

110,259

 

2.

SS

151,663

 

3.

PJS

135,592

 

4.

PJU

375,249

 
JUMLAH

772,763

 

 

JUMLAH KESELURUHAN PENDUDUK: 752,449 ORANG

(Sumber: Unjuran Berdasarkan Bancian 2010 Jbt Perangkaan Malaysia- Kadar Pertumbuhan 2.7%)