Skip to content
Slide 1

Web Site PJCityPlan

TPr. Zain Azly bin Adbul Rahman, P.J.K.

https://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/Saluran Aduan MBPJ
https://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/National Planning Congress 2022
https://pjcityplan.mbpj.gov.my/portal/public/Perbarisan Bulanan Jabatan Penguatkuasaan.

Selamat Datang

Terima Kasih Kerana Melayari
"Laman Web Perancangan Pembangunan Petaling Jaya"

Laman web ini menyediakan maklumat terkini mengenai profil Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Laman ini juga memaparkan maklumat perancangan seperti Maklumat Asas Petaling Jaya, Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1, Program Local Agenda 21 Petaling Jaya, Polisi dan Garispanduan serta senarai semak pengemukaan permohonan Kebenaran Merancang..


Highlight

  •    Mon 17-11-2022
#slide_26 #slide_27 #slide_14 #slide_8 #slide_7

GIS Portal & Aplikasi

SmartDev System

PJ Smart Landuse

e-Iklan

Video & Program

Pautan