Skip to content
Telah dilihat : 8714 kali

Bahagian Kawalan Pembangunan

  1. Memastikan perancangan gunatanah yang sempurna di kawasan Majlis.
  2. Merancang bagi memaju dan mengukuhkan pembangunan fizikal dan ekonomi bandar.
  3. Memastikan perancangan pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar.
  4. Bertanggungjawab memproses permohonan kebenaran merancsng berdasarkan peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172). Melaksanakan peruntukan Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133) berkaitan salahguna bangunan.