Skip to content
Telah dilihat : 6495 kali

Bahagian Pembangunan Mampan

Unit Local Agenda 21PJ

 1. Menyelaras perancangan dan pelaksanaan proses Local Agenda Petaling Jaya.
 2. Memantau dan menilai pelaksanaan proses Local Agenda 21 pembangunan mampan.
 3. Melaksanakan program publisiti berkenaan Local Agenda 21.
 4. Menjalankan program meningkat kesedaran awam dan latihan berkaitan local agenda.
 5. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa LA21.
 6. Menyelaras perancangan pembangunan mampan.

Unit Bandar Selamat

 1. Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Program Bandar Selamat Petaling Jaya.
 2. Memantau dan menilai pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 3. Melaksanakan program publisiti berkenaan Bandar Selamat.
 4. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 5. Menyedia dan memantau pelan tindakan dan strategi projek pembangunan seperti diarahkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Bandar Selamat Petaling Jaya.