Skip to content

Fungsi Bahagian Dan Unit Bagi Jabatan Perancangan Arkib 2022 - Kemaskini 22-07-2024 -

fungsi bhgn

INOVASI & KHIDMAT NASIHAT PERANCANGAN

 • Menyelaras, memberi maklumat dan input dalam program Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) jabatan.
 • Menyelaras dan melaksanakan program “hebahan” Perancangan kepada semua kakitangan jabatan.
 • Menjalankan kajian impak ke atas program–program yang dilaksanakan oleh jabatan mengikut arahan Ketua Jabatan.
 • Menghadiri dan Menyelaraskan maklumat (affidavit) berkaitan Kes–kes Lembaga Rayuan Negeri Selangor.
 • Menyediakan butiran maklumat untuk membantu Bahagian Perundangan dalam menyediakan “Ikatan Dokumen”.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna bangunan di bawah Akta 133 Seksyen 70 (12).
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna tanah di bawah akta 172.
 • Menjalankan program-program pemutihan di kawasan Majlis.
 • Mengambil tindakan ke atas isu-isu semasa berkaitan perancangan dan pembangunan.
 • Menyelaras, memberi maklumat dan input dalam program Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) jabatan.
 • Menyelaras dan melaksanakan program “hebahan” Perancangan kepada semua kakitangan jabatan.
 • Menjalankan kajian impak keatas program–program yang dilaksanakan oleh jabatan mengikut arahan Ketua Jabatan.
 • Menghadiri dan Menyelaraskan maklumat (affidavit) berkaitan Kes –kes Lembaga Rayuan Negeri Selangor.
 • Menyediakan butiran maklumat untuk membantu Bahagian Perundangan dalam menyediakan “Ikatan Dokumen”.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna bangunan di bawah Akta 133 Seksyen 70 (12).
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna tanah di bawah akta 172.
 • Menjalankan program-program pemutihan di kawasan Majlis.
 • Mengambil tindakan ke atas isu-isu semasa berkaitan perancangan dan pembangunan.
 • Menyelaras, memberi maklumat dan input dalam program Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) jabatan.
 • Menyelaras dan melaksanakan program “hebahan” Perancangan kepada semua kakitangan jabatan.
 • Menjalankan kajian impak keatas program–program yang dilaksanakan oleh jabatan mengikut arahan Ketua Jabatan.
 • Menghadiri dan Menyelaraskan maklumat (affidavit) berkaitan kes–kes Lembaga Rayuan Negeri Selangor.
 • Menyediakan butiran maklumat untuk membantu Bahagian Perundangan dalam menyediakan “Ikatan Dokumen”.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna bangunan di bawah Akta 133 Seksyen 70 (12).
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna tanah di bawah akta 172.
 • Menjalankan program-program pemutihan di kawasan Majlis.
 • Mengambil tindakan ke atas isu-isu semasa berkaitan perancangan dan pembangunan.
 • Menyelaras, memberi maklumat dan input dalam program Kumpulan Inovatif Kreatif(KIK) jabatan.
 • Menyelaras dan melaksanakan program “hebahan” Perancangan kepada semua kakitangan jabatan.
 • Menjalankan kajian impak keatas program–program yang dilaksanakan oleh jabatan mengikut arahan Ketua Jabatan.
 • Menghadiri dan Menyelaraskan maklumat (affidavit) berkaitan kes–kes Lembaga Rayuan Negeri Selangor.
 • Menyediakan butiran maklumat untuk membantu Bahagian Perundangan dalam menyediakan “Ikatan Dokumen”.
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna bangunan di bawah Akta 133 Seksyen 70 (12).
 • Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas salahguna tanah di bawah akta 172.
 • Menjalankan program-program pemutihan di kawasan Majlis.
 • Mengambil tindakan ke atas isu-isu semasa berkaitan perancangan dan pembangunan.

 

KAWALAN PEMBANGUNAN

1. KEBENARAN MERANCANG

 • Memproses permohonan Kebenaran Merancang untuk pertimbangan / kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC.
 • Membuat semakan bagi penyediaan kemudahan OKU di dalam pelan-pelan pembangunan dan memantau pelaksanaan kemudahan OKU dan pematuhan Garis Panduan CPTED.
 • Memproses dan memberi kelulusan terhadap pelan permohonan alamat dan pertukaran alamat.
 • Memberikan ulasan dan teguran terhadap pelan-pelan bangunan dan lesen.
 • Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Majlis Bantahan Awam.

2. TUKARGUNA

 • Memproses dan memantau permohonan tukarguna bangunan serta Pemancar Telekomunikasi (Telco).
 • PENGUATKUASAAN.
 • Menjalankan bancian ke atas setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram bagi tujuan penempatan semula selaras dengan dasar Selangor Negeri Maju 2005.
 • Merangka dan melaksanakan program penempatan semula setinggan, penjaja tanpa lesen dan kilang haram termasuklah mengadakan Majlis Dialog dan penyerahan kunci.
 • Memantau penglibatan pemaju supaya program penempatan semula dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Menjalankan dan menyelaras kerja-kerja iventori dan permohonan pewartaan tanah rizab kerajaan.
 • Menjalankan kerja-kerja khas perancangan mengikut keperluan semasa seperti program pembasmian kemiskinan, program pemantauan aduan khidmat asas, perancangan kemudahan asas seperti tapak surau, kuil, tadika dan tanah perkuburan.

3. PERHUBUNGAN ANTARABANGSA

 • Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Program–Program Majlis dengan Pihak Berkuasa Tempatan luar Negara yang sedia ada serta yang mempunyai potensi.
 • Melaksanakan dan menyelaraskan program–program hubungan antarabangsa bersama PBT Luar Negara mengikut Sasaran Kerja Tahunan yang ditetapkan. 
 • Mengenalpasti program–program baru serta penambahbaikan ke atas program sedia ada dengan pihak PBT Luar Negara yang sediada dari semasa ke semasa

4. IKLAN

 • Memproses dan menyelaraskan berkaitan penyewaan tapak paparan iklan luaran.
 • Menguatkuasakan undang–undang terhadap paparan iklan haram.


RANCANGAN PEMAJUAN

1. RANCANGAN TEMPATAN

 • Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN).
 • Menyediakan dan membuat pengubahan terhadap Rancangan Pemajuan seperti Rancangan Tempatan (RT), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan pelan-pelan tindakan.
 • Menyediakan Pelan Jangka Panjang 5 Tahun dan pelan pembangunan spatial yang mengandungi aspek fizikal, sosial dan alam sekitar.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemilik tanah / Jururancang Bandar dari segi Rancangan Pemajuan yang diluluskan.

2. GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

 • Menyedia dan mengemaskini peta asas digital dan maklumat gunatanah Petaling Jaya.
 • Membangun, melaksana dan mengemaskini projek PJ City GIS-aplikasi sistem maklumat.
 • Melaksanakan Sistem Pengukuran Petunjuk Mampan Malaysia (MURNInet) MBPJ.
 • Mengemaskini dan menyelenggara Laman Web Perancangan Pembangunan - PJ City Plan.

 

SMART PJ

1. RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 

 • Mengumpul tapak-tapak dan perkara yang perlu dipinda dalam RTPJ yang telah diwartakan.
 • Membuat lawatan tapak untuk mengenalpasti tapak-tapak yang perlu untuk dibuat pengubahan atau penggantian
 • Mengumpul maklumat sekunder dan membantu menyediakan Laporan Rangka Projek, Laporan Awalan, Laporan Addendum dan Laporan Akhir RT.
 • Menyediakan poster, risalah, sepanduk dan jadual taklimat dan bahan-bahan pameran.
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Bandar.
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor.
 • Membantu menyediakan laporan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran Awam (JKSTP).
 • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). 
 • Membuat perbincangan bersama Pegawai Undang-Undang dan membantu menyediakan draf Notis Akhbar untuk semakan Pegawai Undang-Undang Majlis.

2. PENYEDIAAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)

 • Membantu mengenalpasti kawasan yang sesuai untuk di buat Rancangan Kawasan Khas (RKK).
 • Menyediakan pelan–pelan tindakan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Draf Asas Rujukan (TOR) berdasarkan RTPJ yang diwartakan.
 • Mengumpul maklumat sekunder dan membantu menyediakan Laporan Laporan Awalan, Laporan Penemuan dan Laporan Akhir RKK.
 • Menyediakan poster, risalah, sepanduk dan jadual taklimat dan bahan-bahan pameran.
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Bandar.
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan.
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor.
 • Membantu menyediakan laporan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran Awam (JKSTP).
 • Membantu menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). 
 • Membuat perbincangan bersama Pegawai Undang-Undang dan membantu menyediakan draf Notis Akhbar untuk semakan Pegawai Undang-Undang Majlis.

3. RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR (RSN)

 • Memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor (RSN) dan Rancangan Tempatan.
 • Menyelaras data-data gunatanah untuk digunapakai dalam Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan.
 • Memantau dasar-dasar Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan di peringkat Majlis.

4. SMART PETALING JAYA 

a) Pelan Tindakan SMART PJ 

 • Membantu menyediakan Pelan Tindakan konprehensif pembangunan Smart PJ.
 • Membantu menyelaras perolehan dan penyediaan peralatan pintar (device) untuk cerapan data (Garmin, Papago, Waze dll).
 • Membantu menyelaras penyediaan infrastruktur digital yang merangkumi jaringan infrastruktur untuk menyimpan, mengumpul dan ’transfer’ data.
 • Berperanan sebagai pentadbir dan penyelaras bagi 44 dashboard dibangunkan berkaitan 10  agenda utama Majlis iaitu Inclusive City, Low Carbon City, Child Friendly City, Learning City, Economical Vibrant City, Sustainable Transportation City, Society 5.0 City, Safe And Resilient City Dan E-governance City. 
 • Mengumpul, memasuk, mengintegrasi, mengemaskini dan menganalisa data yang diserahkan oleh setiap jabatan mengikut fungsi dan dashboard  yang telah ditetapkan di dalam Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Menjalankan kerja-kerja mendigit, mencerap imej, dan melakukan kerja-kerja lapangan bagi setiap data yang diperlukan bagi menampung keperluan system di dalam Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Mengurus hasil analisa data yang diperolehi dari setiap jabatan untuk di hantar ke PJ Smart Centre secara mingguan
 • Merupakan agen penghubung di antara Mini Smart Centre Jabatan dengan PJ Smart Centre secara berkala.
 • Membantu menerangkan secara terperinci setiap fungsi setiap sistem di dalam jabatan mengikut Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Mengenalpasti peluang-peluang di dalam pembangunan berorientasikan pengangkutan, dan pertumbuhan semula bagi keseluruhan kawasan Petaling Jaya.Berperanan sebagai pentadbir dan penyelaras bagi 44 dashboard dibangunkan berkaitan 10  agenda utama Majlis iaitu Inclusive City, Low Carbon City, Child Friendly City, Learning City, Economical Vibrant City, Sustainable Transportation City, Society 5.0 City, Safe And Resilient City Dan E-governance City. 
 • Mengumpul, memasuk, mengintegrasi, mengemaskini dan menganalisa data yang diserahkan oleh setiap jabatan mengikut fungsi dan dashboard  yang telah ditetapkan di dalam Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Menjalankan kerja-kerja mendigit, mencerap imej, dan melakukan kerja-kerja lapangan bagi setiap data yang diperlukan bagi menampung keperluan system di dalam Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Mengurus hasil analisa data yang diperolehi dari setiap jabatan untuk di hantar ke PJ Smart Centre secara mingguan
 • Merupakan agen penghubung di antara Mini Smart Centre Jabatan dengan PJ Smart Centre secara berkala.
 • Membantu menerangkan secara terperinci setiap fungsi setiap sistem di dalam jabatan mengikut Smart, Sustainable And Resilient Petaling Jaya 2030 Framework
 • Mengenalpasti peluang-peluang di dalam pembangunan berorientasikan pengangkutan, dan pertumbuhan semula bagi keseluruhan kawasan Petaling Jaya.
 • Membantu menyediakan apps yang mesra pengguna kepada orang awam dan sektor korporat dan perkhidmatan.

b) Geographical Information System

 • Mengemaskini peta digital asas dan peta gunatanah Petaling Jaya.
 • Menentukan jenis maklumat atribut yang perlu dikeluar dan direkodkan melalui peta digital yang diterima.
 • Menentukan skop tugas bagi kerja-kerja mengemaskini peta digital.
 • Menentukan data / maklumat perancangan yang perlu di kumpul dan sumber data-data tersebut diperoleh.

5. PENGURUSAN LAMAN WEB

 • Menyelaras pembangunan sistem / aplikasi dan laman web jabatan.
 • Berperanan sebagai pegawai IT bagi membantu Jabatan di dalam mendapatkan maklumat dan membantu Jabatan memperkemaskan sistem kerja ke arah lebih berteknologi dan mengikut perkembangan semasa.
 • Menghadiri mesyuarat, seminar, latihan dan bengkel dalaman atau luaran yang berkaitan dengan GIS.
 • Menyertai program – program yang dianjurkan oleh agensi-agensi GIS di peringkat Negeri, Persekutuan dll seperti MACGDI, Instun dll.
 • Menyemak dan merekod perbelanjaan yang digunakan bagi tujuan perlaksanaan projek GIS.

6. PETUNJUK BANDAR MAMPAN MALAYSIA (MURNINETS) PETALING JAYA

 • Menguruskan permohonan dan pengumpulan maklumat daripada jabatan / agensi terlibat.
 • Menyemak maklumat yang diperolehi sebelum dimasukkan ke dalam Gerbang Portal Web MURNInet.
 • Mengesahkan maklumat yang telah dimasukkan di dalam Gerbang Portal Web MURNInet.
 • Menyediakan Laporan Kemampanan Bandar.

7. PERANCANGAN KORPORAT JABATAN

 • Menyelaras kerja-kerja perancangan korporat jabatan seperti pelaksanaan Aktiviti 5S, Star Rating, Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa Tempatan (AKPBT), Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Manual Prosedur Kerja (MPK), Stardard Of Prosedure (SOP), Perancangan Strategik dan lain-lain bidang tugas.

 

PEMBANGUNAN MAMPAN

1. PELAN INDUK KESELAMATAN PETALING JAYA

 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Program Bandar Selamat Petaling Jaya.
 • Memantau dan menilai pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 • Melaksanakan program publisiti berkenaan Bandar Selamat.
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaksanaan Program Bandar Selamat.
 • Menyedia dan memantau pelan tindakan dan strategi projek pembangunan seperti diarahkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Bandar Selamat Petaling Jaya.

2. AUDIT KESELAMATAN

 • Mengumpul, dokumentasi Laporan Keselamatan di tempat kerja serta memantau keselamatan dalam pekerjaan di Kawasan pentadbiran Majlis.

3. PELAN INDUK BEBAS HALANGAN

 • Memproses permohonan dan menyemak pelan bagi Pembangunan Swasta dan Projek Majlis agar mematuhi keperluan rekabentuk sejagat sebelum kelulusan pelan pembangunan dan proses memulakan kerja.
 • Menjalankan lawatan tapak bersama pasukan ‘Universal Design’ sebelum mengeluarkan surat pengesahan pematuhan bagi pemaju mendapatkan kelulusan CCC bagi Pembangunan Swasta dan sebelum bayaran kepada kontraktor bagi Projek Majlis.
 • Memproses permohonan Tempat Letak Kereta Orang Kurang Upaya mengikut SOP yang telah ditetapkan.
 • Mengurus dan menyelaraskan perlaksanaan Anugerah Universal Design Award.

4. PEMBANGUNAN KOMUNITI

 • Memantau perlaksanaan dasar-dasar serta garis panduan berkaitan dengan program–program Pembangunan Komuniti.
 • Menjalankan kerja-kerja penyelidikan berkaitan isu-isu perancangan pembangunan komuniti Petaling Jaya.
 • Mengadakan sesi teach-in, expect talk, forum, rundingan meja bulat, seminar dan bengkel yang berkaitan dengan penyediaan garis panduan dan penyelidikan perancangan Pembangunan Komuniti.
 • Menyelaras, melaksanakan dan memantau pemakaian dasar dan agenda “Bandar Bebas Halangan” di dalam projek-projek pembangunan majlis dan pihak swasta.


PERANCANGAN PEMBANGUNAN

1. KHIDMAT TEKNIKAL DAN SISTEM MAKLUMAT PENGANGKUTAN PINTAR

 • Mengemaskini Sistem Maklumat Perancangan Pengangkutan PJ (PJ-iTPS).
 • Menilai setiap permohonan pelan pembangunan dengan membuat perbandingan analisa senario perancangan pengangkutan dan lalulintas dari masa ke semasa (Pra-Rundingan KM).
 • Menyediakan rangkaian maklumat pengangkutan, memantau dan membuat penambaikan ke atas sistem rangkaian pengangkutan semasa serta perancangan masa hadapan.
 • Membangunkan sistem aplikasi dan teknologi maklumat yang membantu meningkatkan penggunaan pengangkutan awam di Petaling Jaya khususnya dibawah seliaan Majlis.
 • Menyediakan platform yang boleh menyalurkan info-info semasa tentang pengangkutan awam dan lalulintas secara real time? kepada semua lapisan pengguna.
 • Menyelaras dan membangunkan sistem maklumat bersepadu yang berkaitan dengan pengangkutan awam bandar (ITIS).

2. PENGANGKUTAN AWAM

Operasi Dan Penyeliaan 

 • Mengkaji dan merancang laluan pengangkutan awam yang sesuai dan strategik di bawah kuasa Majlis Bas Feeder , BRT, dan berasaskan rel seperti MRT, LRT, Komuter dan laluan train. 
 • Menyelaras kerja yang berkaitan dengan agensi kerajaan - pengangkutan awam seperti Kementerian Pengangkutan , Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat , Jabatan Kerja Raya dan sebagainya. 
 • Memantau dan memastikan semua mode perkhidmatan pengangkutan awam di bawah seliaan Majlis beroperasi dengan baik. 
 • Menyimpan dokumen dan laporan yang berkaitan dengan pengangkutan awam seperti :         
  • Statistik penggunaan bas di bawah seliaan Majlis.
  • Laporan prestasi bulanan bas. 
 • Merancang dan menjalankan kajian – kajian yang berkaitan dengan pengangkutan bandar di Petaling Jaya seperti 
  • Jumlah ridership? bas majlis setiap tahun.
  • Tahap perkhidmatan pengangkutan awam di Petaling Jaya. 
  • Isu-isu semasa yang timbul berkaitan dengan perkhidmatan pengangkutan awam Majlis.

3. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN PERANCANGAN

Pembangunan Prasarana

 • Mengkaji dan menyelaras keperluan dan kesesuaian lokasi terminal dan perhentian bas.
 • Mengkaji dan menyelaras keperluan dan kesesuaian lokasi perhentian teksi dan kemudahan Park and Ride.
 • Merancang dan melaksanakan pembinaan kemudahan-kemudahan untuk perkhidmatan pengangkutan awam.
 • Merancang dan menyelaras keperluan dan kemudahan berkaitan Kenderaan Tidak Bermotor seperti laluan basikal dan pejalan kaki seluruh Petaling Jaya.

Kajian dan Khidmat Teknikal

 • Menyediakan dan mengemaskini maklumat untuk Pelan Induk Pengangkutan.
 • Menyediakan pelan rangkaian pejalan kaki dan basikal berdasarkan piawaian rekabentuk dan garis panduan perancangan serta diintegrasikan dengan rangkaian pengangkutan awam.
 • Merancang dan mempertingkatkan keselamatan jalan raya dan pejalan kaki.
 • Menilai setiap permohonan pelan pembangunan dengan menyemak keperluan pejalan kaki berbumbung dan berbasikal (Pra-Rundingan KM).
 • Merangka dan melaksana dasar dan polisi pengangkutan awam.


RANCANGAN REKABENTUK BANDAR

1. PROJEK KHAS

 • Menyediakan Pelan Konsep Pembangunan Projek Khas Majlis.
 • Menyediakan Pelan Induk Rekabentuk Bandar Projek Khas Majlis.
 • Memberi khidmat nasihat dan “site supervision” semasa perlaksanaan Projek Khas Majlis (follow up project-progress).
 • Menyelaras projek-projek di bawah Peruntukan Tabung Akaun Amanah Caj Pemajuan, Pendidikan dan Pelaburan.

2. PENGURUSAN MAKLUMAT KHAS

 • Mengemaskini maklumat asas Petaling Jaya dan menguruskan permohonan maklumat daripada Jabatan, agensi luar dan perseorangan :
  • Maklumat Gunatanah
  • Penduduk
  • Kemudahan Awam

 

PENTADBIRAN

 • Menjalankan kerja-kerja pengkeranian surat-menyurat serta penghantaran dokumen.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan keselamatan dan kebersihan pejabat.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan urusan mesyuarat yang dikendalikan oleh jabatan seperti tempahan bilik mesyuarat, surat jemputan dan percetakan.
 • Menguruskan segala pesanan dan bekalan serta menyelenggarakan peralatan pejabat.
 • Menguruskan hal berkaitan permohonan cuti, disiplin serta latihan bagi kakitangan jabatan.
 • Menyelaras aktiviti korporat jabatan seperti Star Rating, Key Performance Indicator (KPI), Aktiviti 5S, APPC, AKPBT, MPK, SOP dan sebagainya.