Skip to content

Maklumat Penduduk Arkib 2017 - Kemaskini 21-07-2017 -

DEMOGRAFI PENDUDUK KAWASAN PETALING JAYA 2017

PENDUDUK KAWASAN SEKSYEN

BIL

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

1

SEK 1

 

2

SEK 1A

 

3

SEK 2

 

4

SEK 3

 

5

SEK 1

 

6

SEK 1

 

7

SEK 1

 

8

SEK 1

 

9

SEK 1

 

10

SEK 1

 

11

SEK 1

 

12

SEK 1

 

13

SEK 1

 

14

SEK 1

 

15

SEK 1

 

16

SEK 1

 

17

SEK 1

 

18

SEK 1

 

19

SEK 1

 

20

SEK 1

 

21

SEK 1

 

22

SEK 1

 

23

SEK 1

 

24

SEK 1

 

25

SEK 1

 

26

SEK 1

 

JUMLAH

104539