Skip to content

MAKLUMAT PENDUDUK 2022 Arkib 2022 - Kemaskini 19-07-2024 -

DEMOGRAFI PENDUDUK KAWASAN PETALING JAYA 2022

Penduduk Kawasan Seksyen

Penduduk Kawasan SS

Penduduk Kawasan PJS

Penduduk Kawasan PJU

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

Seksyen 1 dan Seksyen 1A

2463

SS1

2463

PJS1

15377

PJU1

9129

Seksyen 2 dan Seksyen 51

1220

SS2

1220

PJS2

37541

PJU1A

56089

Seksyen 3

1676

SS3

1676

PJS3

13959

PJU2

927

Seksyen 4

3210

SS4

3210

PJS4

9937

PJU3

27704

Seksyen 5

9942

SS5

9942

PJS5

3888

PJU4

1113

Seksyen 6

1852

SS6

1852

PJS6

14724

PJU5

89368

Seksyen 7

965

SS7 dan SS11

965

PJS8

3283

PJU6

64348

Seksyen 8

4310

SS8

4310

PJS10

12814

PJU7

7010

Seksyen 9 dan Seksyen 10

1757

SS9

1757

 

 

PJU8

31118

Seksyen 11

1270

SS9A

1270

 

 

PJU9

48556

Seksyen 12

2842

SS10

2842

 

 

PJU10

69654

Seksyen 13

5704

SS20

5704

 

 

 

 

Seksyen 14

14283

SS21

14283

 

 

 

 

Seksyen 16

4362

SS22

4362

 

 

 

 

Seksyen 17

12890

SS22A

12890

 

 

 

 

Seksyen 18

3225

SS23

3225

 

 

 

 

Seksyen 19

9326

SS24

9326

 

 

 

 

Seksyen 20

3865

SS25

3865

 

 

 

 

Seksyen 21

5235

SS26

5235

 

 

 

 

Seksyen 22

4556

SS20

5704

 

 

 

 

Seksyen 51A

12294

SS21

14283

 

 

 

 

Seksyen 52

3375

SS22

4362

 

 

 

 

 

 

SS22A

12890

 

 

 

 

 

 

SS23

3225

 

 

 

 

 

 

SS24

9326

 

 

 

 

 

 

SS25

3865

 

 

 

 

 

 

SS26

5235

 

 

 

 

 

Penduduk Kawasan Seksyen

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

Seksyen 1 dan Seksyen1A

2463

Seksyen 2 dan Seksyen 51

1220

Seksyen 3

1676

Seksyen 4

3210

Seksyen 5

9942

Seksyen 6

1852

Seksyen 7

965

Seksyen 8

4310

Seksyen 9 dan Seksyen 10

1757

Seksyen 11

1270

Seksyen 12

2842

Seksyen 13

5704

Seksyen 14

14283

Seksyen 16

4362

Seksyen 17

12890

Seksyen 18

3225

Seksyen 19

9326

Seksyen 20

3865

Seksyen 21

5235

Seksyen 22

4556

Seksyen 51A

12294

Seksyen 52

3375

 

Penduduk Kawasan SS

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

SS1

2463

SS2

1220

SS3

1676

SS4

3210

SS5

9942

SS6

1852

SS7 dan SS11

965

SS8

4310

SS9

1757

SS9A

1270

SS10

2842

SS20

5704

SS21

14283

SS22

4362

SS22A

12890

SS23

3225

SS24

9326

SS25

3865

SS26

5235

 

Penduduk Kawasan PJS

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

PJS1

15377

PJS2

37541

PJS3

13959

PJS4

9937

PJS5

3888

PJS6

14724

PJS8

3283

PJS10

12814

 

Penduduk Kawasan PJU

KAWASAN

JUMLAH KESELURUHAN

PJU1

9129

PJU1A

56089

PJU2

927

PJU3

27704

PJU4

1113

PJU5

89368

PJU6

64348

PJU7

7010

PJU8

31118

PJU9

48556

PJU10

69654

 

 

Sumber: Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020