Skip to content

STANDARD INDIKATOR BANDAR PINTAR (MS ISO 37122) Arkib 2022 - Kemaskini 22-07-2024 -

 

Pada 9 July, sebuah mesyuarat Kajian Baseline bagi pelaksanaan Standard Indikator Bandar Pintar (MS ISO 37122) telah berlangsung di Bahagian Sumber & Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini melibatkan “city indicator” Pendidikan dan Ekonomi. Mesyuarat ini focus kepada tujuh indikator bandar pintar. Antara agensi yang terlibat adalah, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Penggajian Tinggi (KPT), Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Perbadanan Putrajaya, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan(KPKT), PLANMalaysia, dan Jabatan Standard Malaysia. Melalui mensyuarat ini,didapati bahawa beberapa inisiatif pintar dalam bidang Pendidikan dilaksanakan. Antaranya adalah, Digital Educaional Learning Initiative Malaysia (DELIMa), i-Learning, Buku Teks Digital, EduWebTV, Sumber Pendidikan Online Terancang (SPOT), dan banyak lagi. Initiatif ini dipercayai mampu menghasilkan bakat digital.

Pada 9 July, sebuah mesyuarat Kajian Baseline bagi pelaksanaan Standard Indikator Bandar Pintar (MS ISO 37122) telah berlangsung di Bahagian Sumber & Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini melibatkan “city indicator” Pendidikan dan Ekonomi. Mesyuarat ini focus kepada tujuh indikator bandar pintar. Antara agensi yang terlibat adalah, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Penggajian Tinggi (KPT), Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Perbadanan Putrajaya, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan(KPKT), PLANMalaysia, dan Jabatan Standard Malaysia. Melalui mensyuarat ini,didapati bahawa beberapa inisiatif pintar dalam bidang Pendidikan dilaksanakan. Antaranya adalah, Digital Educaional Learning Initiative Malaysia (DELIMa), i-Learning, Buku Teks Digital, EduWebTV, Sumber Pendidikan Online Terancang (SPOT), dan banyak lagi. Initiatif ini dipercayai mampu menghasilkan bakat digital.

 

Mesyuarat Berlangsung  

 img

 

 img

 

 img

img

 

 img